BOOKS
เครื่องแบบ ทรงผม หน้าเสาธง ไม้เรียว : ประวัติศาสตร..
รสไทย (ไม่) แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมือ..
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย = Thai Culture and Behav..
หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของ..
พระแก้วมรกต / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ
สยามปฏิวัติ : จาก ฝันละเมอ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์..
ฐานันดรที่สามคืออะไร? / โดย เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแย..
เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน : รวมบทความว่าด้วยตุ..
2475 : เส้นทางคนแพ้ / บัญชร ชวาลศิลป์.
ยุคทองล้านนา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสามัญชน / วิช..
พัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2394-..
ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออก / ..
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
Collections
รูปพื้นชั้นล่าง (วังศุโขทัย)
รูปด้านหน้า (วังศุโขทัย)
กระเป๋าประดับตราพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. สำหรับใส่อุปกร..
กระเป๋าประดับตราพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. สำหรับใส่อุปกร..
หนังสือสัมปรายิกัตกะประโยชน์ ๔ ประการ
ชุดเครื่องเสวย มีดอาหารว่าง
แบบร่างป้ายอักษรพระปรมาภิไธย ปปร. ถวายพระวิมาดาเธอ..
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบเล็ก )
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบกลาง)
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วแชมเปญ )
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบใหญ่)
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วน้ำดื่ม )
Articles
นิทรรศการหมุนเวียนจากสยามสู่แคนาดา 1931
กำเนิดภาพยนตร์ : สื่อบันเทิงและบันทึกสยามสมัยรัชกา..
“กบฏบวรเดช” ความขัดแย้งเบื้องแรกหลังการปฏิวัติสยา..
เล่าเรื่องอาคารจากห้างฝรั่ง สู่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเ..
รู้จักสตรีนักเขียนในยุครัชกาลที่ 7 : ดอกไม้สด
วันวานรอบพิพิธภัณฑ์
ICOM’s International Museum Day วันพิพิธภัณฑ์สากล..
KPI's Publication
ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ..
วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่..
สยาม-อาทิตย์อุทัยในนามประชาธิปก
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชส..
สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 246..
กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน.
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโ..
รายละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑี..
รัตนราชนารีคู่บารมีพระปกเกล้า
สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระ..
Old Books
พระบรมราชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธ..
พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 247..
จดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประ..
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-..
จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และ..
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวง..
ข่าวภาพไทย ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 2484
สัมปรายิกัตถะประโยชน์ 4 ประการ หนังสือสอนพระพุทธศา..
ประชุมกาพย์เห่เรือ
พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พร..
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรื..
ประกาศพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด พ.ศ. 2470
MULTIMEDIA
เพลงราตรีประดับดาว (Night Bedecked With Star I)
เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 3 ชั้น (บรรเลง)
เพลงเขมรละออองค์ เถา
เพลงราตรีประดับดาว เถา (ขับร้อง)
เพลงราตรีประดับดาว เถา (บรรเลง)
เสด็จ ฯ เยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเเคนาดา
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
หอพระสมุดสำหรับพระนคร
เสด็จฯ มณฑลปัตตานี 2471
เสด็จฯเลียบมณฑลภูเก็ต จังหวัดตรัง
เสด็จฯ เลียบมณฑลภูเก็ต
ทรงปรับเปลี่ยนพระราชพิธีให้เข้ากับยุคสมัย
EVENTS

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy