นิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ เรื่อง “เล่าเรื่องอาคาร กับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์”

08 Nov 2021 - 07 Nov 2022

online

เปิดเทอมแล้ว เปิดประเทศแล้ว และเรา พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เปิดต้อนรับทุกท่านแล้วนะคะ

เตรียมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบ NEW NORMAL กับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านจะได้พบกับการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สำคัญรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯของเรา  ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม  การออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมรวมถึงการใช้สอยอาคาร ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ เรื่อง “เล่าเรื่องอาคาร กับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์”

โดยนิทรรศการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม วิถีชีวิตของผู้คน และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนพื้นที่รอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีสื่อกิจกรรมให้ร่วมสนุกในนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ ด้วยนะคะ แล้วพบกัน  8 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของเรานะคะhttps://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy