นิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ เรื่อง “เล่าเรื่องอาคาร กับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์”

08 Nov 2021 - 07 Nov 2022

online

เปิดเทอมแล้ว เปิดประเทศแล้ว และเรา พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เปิดต้อนรับทุกท่านแล้วนะคะ

เตรียมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบ NEW NORMAL กับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านจะได้พบกับการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่สำคัญรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯของเรา  ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม  การออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมรวมถึงการใช้สอยอาคาร ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ เรื่อง “เล่าเรื่องอาคาร กับวันวานรอบพิพิธภัณฑ์”

โดยนิทรรศการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคม วิถีชีวิตของผู้คน และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนพื้นที่รอบอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ ภายในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีสื่อกิจกรรมให้ร่วมสนุกในนิทรรศการหมุนเวียนออนไลน์ ด้วยนะคะ แล้วพบกัน  8 พฤศจิกายน 2564 เวลา13.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของเรานะคะhttps://www.facebook.com/kingprajadhipokmuseum