ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนอีตัน (Eton College) โดยมี นายเอลเลียต (Mr. Claude Aurelius Elliott) ผู้อำนวยการ นำนักเรียนและครูรับเสด็จ และนำเสด็จฯ ทอดพระเนตรสวนดอกไม้ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนจัดสร้าง เมื่อช่วงบ่ายของ วันที่ 13 มิถุนายน 2477 ในคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป 2476 - 77 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy