ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนอีตัน (Eton College) โดยมี นายเอลเลียต (Mr. Claude Aurelius Elliott) ผู้อำนวยการ นำนักเรียนและครูรับเสด็จ และนำเสด็จฯ ทอดพระเนตรสวนดอกไม้ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนจัดสร้าง เมื่อช่วงบ่ายของ วันที่ 13 มิถุนายน 2477 ในคราวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป 2476 - 77 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.