ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายขณะทรงศึกษาวิชาทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารฝรั่งเศส (Ecole de Guerre) ตั้งแต่ปี 2464 - 2467 ผู้ดูแลการศึกษาของพระองค์ในครั้งนั้นคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร ตลอดระยะเวลาที่ประทับเพื่อทรงรับการศึกษา สมเด็จพระนางรำไพพรรณี พระบรมราชินีได้ประทับเพื่อทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.