ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายขณะทรงศึกษาวิชาทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารฝรั่งเศส (Ecole de Guerre) ตั้งแต่ปี 2464 - 2467 ผู้ดูแลการศึกษาของพระองค์ในครั้งนั้นคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร ตลอดระยะเวลาที่ประทับเพื่อทรงรับการศึกษา สมเด็จพระนางรำไพพรรณี พระบรมราชินีได้ประทับเพื่อทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy