พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายส่งเสริมเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยไม่ทำลายความสงบเรียบร้อย และความศีลธรรมความดีงามในสังคม ตามการนิยามความหมายของ เครื่องพิมพ์ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ การออกโฆษณา ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา รวมทั้งกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 6 ในพระรราชบัญญัติดังกล่าว

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : โรงพิมพ์เดลิเมล์
Page : 21 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวงมหาดไทย 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2477 
300 a : จำนวนหน้า 
21 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
กฎหมายส่งเสริมเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นของประชาชน โดยไม่ทำลายความสงบเรียบร้อย และความศีลธรรมความดีงามในสังคม ตามการนิยามความหมายของ เครื่องพิมพ์ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ การออกโฆษณา ผู้ประพันธ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา รวมทั้งกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในมาตรา 6 ในพระรราชบัญญัติดังกล่าว 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy