สยาม-อาทิตย์อุทัยในนามประชาธิปก

ว่าด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญีปุ่่นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ จนกระทั่งในรัชสมัย เมื่อปี 2474 ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดินแดนแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกในประวิตศาสตร์ของสองประเทศฐานะพระมหากษัติย์แห่งสยาม แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปฏิญญาวาด้วยทางพระราชไมตรีและการค้าระหว่างสยามและญี่ปุ่น เมื่อ ปี 2430 เป็นต้นมา

Published Date : Sep 27, 2022
Publisher : -
Page : 108 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

020 a : ISBN 
9786164762756 
050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สยาม-อาทิตย์อุทัยในนามประชาธิปก 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
นนทบุรี. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
บริษัท เอ.พี่. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2565. 
300 a : จำนวนหน้า 
108 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ว่าด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญีปุ่่นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ จนกระทั่งในรัชสมัย เมื่อปี 2474 ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนดินแดนแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นการเสด็จเยือนครั้งแรกในประวิตศาสตร์ของสองประเทศฐานะพระมหากษัติย์แห่งสยาม แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปฏิญญาวาด้วยทางพระราชไมตรีและการค้าระหว่างสยามและญี่ปุ่น เมื่อ ปี 2430 เป็นต้นมา 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.