จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ในยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2477 (เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) เส้นทางเสด็จฯ เริ่มจากกรุงเทพ ฯ อินโดนีเซีย ศรีลังกา อียิปต์ ฝรั่งเศส อิตาลี วาติกัน อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เบลเยี่ยม เช็ก สโลวัก ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์ การเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว เป็นการเสด็จ ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชสมบัติในปีต่อมา

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : กรุงสยามการพิมพ์
Page : 373 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
กรุงสยามการพิมพ์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2527 
300 a : จำนวนหน้า 
373 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ในยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2477 (เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) เส้นทางเสด็จฯ เริ่มจากกรุงเทพ ฯ อินโดนีเซีย ศรีลังกา อียิปต์ ฝรั่งเศส อิตาลี วาติกัน อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เบลเยี่ยม เช็ก สโลวัก ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์ การเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว เป็นการเสด็จ ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชสมบัติในปีต่อมา 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy