จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ในยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2477 (เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) เส้นทางเสด็จฯ เริ่มจากกรุงเทพ ฯ อินโดนีเซีย ศรีลังกา อียิปต์ ฝรั่งเศส อิตาลี วาติกัน อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เบลเยี่ยม เช็ก สโลวัก ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์ การเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว เป็นการเสด็จ ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชสมบัติในปีต่อมา

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : กรุงสยามการพิมพ์
Page : 373 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
กรุงสยามการพิมพ์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2527 
300 a : จำนวนหน้า 
373 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ในยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2477 (เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) เส้นทางเสด็จฯ เริ่มจากกรุงเทพ ฯ อินโดนีเซีย ศรีลังกา อียิปต์ ฝรั่งเศส อิตาลี วาติกัน อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เบลเยี่ยม เช็ก สโลวัก ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์ การเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าว เป็นการเสด็จ ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสละราชสมบัติในปีต่อมา 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.