เสด็จฯเลียบมณฑลภูเก็ต จังหวัดตรัง

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
เสด็จฯเลียบมณฑลภูเก็ต จังหวัดตรัง 
260 b : สำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่ผลิต 
2557 
300 c : รายละเอียดวัสดุ 
(3 นาที): เสียง, สี 
520 a : สาระสังเขป 
ตรังเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จ ฯ เยี่ยมเยียน และทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรคราวเลียบมณฑลภูเก็ต พ.ศ. 2471 ครั้งนั้นทรงให้ความสนพระราชหฤทัยทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
856 x : Youtube Url code 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy