จดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาศชวา พ.ศ. 2472

บันทึกรายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร์ เกาะชวา และบาหลี อาณานิคมของอังกฤษ และฮอลแลนด์ หรือ เนเธอแลนด์ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2472 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี และพระเนตรกิจการความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา อุตสาหกรรมการทำยางพารา น้ำตา ชา ตลอดจนทอดพระเนตรด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน สถาปัตยกรรม พิธีกรรม รวมถึงการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นั้นๆ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระองค์ โดยทรงใช้เวลาทั้งสิ้น ราว 80 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ที่เรือพระที่นั่งออกจากพระนคร จนกระทั่งวันที่ 11 ตุลาคม ที่เสด็จนิวัติถึงพระนครโดยรถไฟพระที่นั่ง

Published Date : Aug 09, 2022
Publisher : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
Page : 223 หน้า
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
จดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาศชวา พ.ศ. 2472 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2472 
300 a : จำนวนหน้า 
223 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
บันทึกรายละเอียดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร์ เกาะชวา และบาหลี อาณานิคมของอังกฤษ และฮอลแลนด์ หรือ เนเธอแลนด์ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2472 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี และพระเนตรกิจการความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา อุตสาหกรรมการทำยางพารา น้ำตา ชา ตลอดจนทอดพระเนตรด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน สถาปัตยกรรม พิธีกรรม รวมถึงการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นั้นๆ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เป็นการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระองค์ โดยทรงใช้เวลาทั้งสิ้น ราว 80 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ที่เรือพระที่นั่งออกจากพระนคร จนกระทั่งวันที่ 11 ตุลาคม ที่เสด็จนิวัติถึงพระนครโดยรถไฟพระที่นั่ง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy