พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 พร้อมด้วยกฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายปราบปรามการค้าผู้หญิง และเด็กหญิง ทั้งในรูปแบบการนำเข้า และส่งออก โดยมีการระบุโทษทั้งจำ และปรับไว้อย่างชัดเจน ในท้ายเล่มมีเนื้อหากฏหมายแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย

Published Date : Aug 09, 2022
Publisher : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
Page : 11 หน้า
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 พร้อมด้วยกฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2471 
300 a : จำนวนหน้า 
11 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
กฎหมายปราบปรามการค้าผู้หญิง และเด็กหญิง ทั้งในรูปแบบการนำเข้า และส่งออก โดยมีการระบุโทษทั้งจำ และปรับไว้อย่างชัดเจน ในท้ายเล่มมีเนื้อหากฏหมายแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.