พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 พร้อมด้วยกฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายปราบปรามการค้าผู้หญิง และเด็กหญิง ทั้งในรูปแบบการนำเข้า และส่งออก โดยมีการระบุโทษทั้งจำ และปรับไว้อย่างชัดเจน ในท้ายเล่มมีเนื้อหากฏหมายแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย

Published Date : Aug 09, 2022
Publisher : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
Page : 11 หน้า
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 พร้อมด้วยกฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2471 
300 a : จำนวนหน้า 
11 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
กฎหมายปราบปรามการค้าผู้หญิง และเด็กหญิง ทั้งในรูปแบบการนำเข้า และส่งออก โดยมีการระบุโทษทั้งจำ และปรับไว้อย่างชัดเจน ในท้ายเล่มมีเนื้อหากฏหมายแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy