บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา สหกรณ์ภาคเหนือประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และคณะ.
Published Date : Feb 23, 2024
Publisher : สถาบันพระปกเกล้า
Page : 226 หน้า : ภาพประกอบ.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา สหกรณ์ภาคเหนือประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และคณะ. 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2561 
300 a : จำนวนหน้า 
226 หน้า : ภาพประกอบ. 
505 a : หมายเหตุสารบัญ 
บทนำ -- ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง -- ความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทย -- สหกรณ์กับการพัฒนาประเทศไทย -- บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาสหกรณ์ต้นแบบภาคเหนือ -- บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
650 a : หัวเรื่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy