วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

เนื้อหากล่าวถึงสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งสามารถแสดง และสะท้อนถึงพระราชนิยม พระราชราชจริยวัตร ตลอดจนเรื่องที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสนพระทัย โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การทรงพระอักษร และของสะสมส่วนพระองค์

Published Date : Feb 21, 2023
Publisher : -
Page : III, 88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2565 
300 a : จำนวนหน้า 
III, 88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. 
520 a : สาระสังเขป 
เนื้อหากล่าวถึงสิ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งสามารถแสดง และสะท้อนถึงพระราชนิยม พระราชราชจริยวัตร ตลอดจนเรื่องที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสนพระทัย โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การทรงพระอักษร และของสะสมส่วนพระองค์ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy