วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 / เรียบเรียง แพรวชมพู ชุณหอุไร, จิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์.

สิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งแสดงถึงพระราชจริยวัตรและพระราชนิยมที่หลากหลาย และแสดงให้เห็นความสนพระราชหฤทัย ทั้งด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ด้านดนตรี ด้านกีฬา การทรงพระอักษร และสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ เป็นวัตถุที่อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ นำเสนอที่มา ลักษณะการใช้งาน และเรื่องราวความเกี่ยวเนื่องถึงทั้งสองพระองค์

Published Date : Feb 21, 2023
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Page : III, 88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 / เรียบเรียง แพรวชมพู ชุณหอุไร, จิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์. 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2565 
300 a : จำนวนหน้า 
III, 88 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. 
505 a : หมายเหตุสารบัญ 
1. พระราชนิยมด้านภาพยนตร์ -- 2. พระราชนิยมด้านดนตรี -- 3. พระราชนิยมด้านกีฬา -- 4. พระราชนิยมด้านการทรงพระอักษร -- 5. พระราชนิยมด้านสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ 
520 a : สาระสังเขป 
สิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ซึ่งแสดงถึงพระราชจริยวัตรและพระราชนิยมที่หลากหลาย และแสดงให้เห็นความสนพระราชหฤทัย ทั้งด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ด้านดนตรี ด้านกีฬา การทรงพระอักษร และสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ เป็นวัตถุที่อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะ นำเสนอที่มา ลักษณะการใช้งาน และเรื่องราวความเกี่ยวเนื่องถึงทั้งสองพระองค์ 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
650 a : หัวเรื่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy