ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต และหม่อมเจ้าสีดาดำรวง สวัสดิวัตน์ ทรงฉายเมื่อคราวตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร์ ชวา บาหลี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 ตุลาคม 2472 อนึ่ง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ทรงเป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ต่อมาสมเด็จพระราชปิตุลาฯ ถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์ฯ ให้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.