ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต และหม่อมเจ้าสีดาดำรวง สวัสดิวัตน์ ทรงฉายเมื่อคราวตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร์ ชวา บาหลี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 ตุลาคม 2472 อนึ่ง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ทรงเป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ต่อมาสมเด็จพระราชปิตุลาฯ ถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์ฯ ให้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy