ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จ. พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6 - 9 มกราคม 2469 คราวเสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อปี 2469 (หรือ 2470 เมื่อนับการขึ้นศักราชใหม่อย่างปัจจุบัน) 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy