ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการก่อสร้างสะพานพระราม 6 สะพานนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มก่อสร้างช่วงธันวาคม ปี 2465 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเชื่อมเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกัน นอกจากเป็นเส้นทางสัญจรสำหรับรถไฟแล้ว ยังสามารถใช้รถยนต์ และการเดินเท้าสัญจรได้อีกด้วย สะพานดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เอสเอตาบลิสม้อง ไดย์ เดย์ ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบถัก (Warren type) สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงมีการซ่อมแซมโดย บริษัทดอร์แมนลอง และบริษัทคริสเตียนนี แอนด์ นีลเส็น (ไทย) จำกัด อนึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงการสัญจรผ่านสะพานด้วยรถไฟ และทางเดินเท้า เนื่องจากใช้สะพานพระราม 7 สำหรับการสัญจรด้วยรถยนต์แทน 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy