การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475.

ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกแล้ว ยังเป็นการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวแบบลงทะเบียนทางอ้อมในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และผู้ที่ไม่เสียภาษี รวมถึงสตรีมีสิทธิในการออกเสียงด้วย การเลือกตั้งครั้งนี้ส่งผลให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกด้วย

Published Date : Apr 02, 2024
Publisher : สถาบันพระปกเกล้า
Page : 272.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475. 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2566. 
300 a : จำนวนหน้า 
272. 
520 a : สาระสังเขป 
ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกแล้ว ยังเป็นการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวแบบลงทะเบียนทางอ้อมในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และผู้ที่ไม่เสียภาษี รวมถึงสตรีมีสิทธิในการออกเสียงด้วย การเลือกตั้งครั้งนี้ส่งผลให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้น รวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy