ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือประกอบพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วยเนื้อหานิทรรศการกลางแจ้ง นิทรรศการการเมืองการปกครองของไทย นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย และนิทรรศการหมุนเวียน

Published Date : Sep 08, 2023
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Page : 176 หน้า : ภาพประกอบสี
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพ ฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2564 
300 a : จำนวนหน้า 
176 หน้า : ภาพประกอบสี 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือประกอบพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วยเนื้อหานิทรรศการกลางแจ้ง นิทรรศการการเมืองการปกครองของไทย นิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย และนิทรรศการหมุนเวียน 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy