ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรที่ตั้งของพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดราชบูรณราชวรมหาวิหาร โดยมี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (ลำดับที่ 4 จากทางซ้าย ติดกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี) และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ลำดับที่ 2 จากทางขวา) นำเสด็จทอดพระเนตร และกราบบังคมทูลฯ รายละเอียดต่างๆ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2474 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.