ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรที่ตั้งของพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดราชบูรณราชวรมหาวิหาร โดยมี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (ลำดับที่ 4 จากทางซ้าย ติดกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี) และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ลำดับที่ 2 จากทางขวา) นำเสด็จทอดพระเนตร และกราบบังคมทูลฯ รายละเอียดต่างๆ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2474 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy