เพลงเขมรละออองค์ เถา

More Information

49 a : ชื่อชุด 
บทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี ฯ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เพลงเขมรละออองค์ เถา 
300 a : รายละเอียดวัสดุ 
4.06 นาที : เสียง. 
520 a : สาระสังเขป 
เพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชนิพนธ์ดัดแปลงจากเพลงเขมรเอวบาง โดยทรงขยายเป็นจังหวะ 3 ชั้น และย่อเป็น 1 ชั้น แล้วจึงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลง โดยทรงคัดมาจากบทละครรำเรื่อง “พระร่วง” 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
650 a : หัวเรื่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy