ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
อาคารที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ขณะประทับเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จ. ลำปาง ระหว่างวันที่ 10 - 13 และ 19 - 22 มกราคม 2469 คราวเสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อปี 2469 (หรือ 2470 เมื่อนับการขึ้นศักราชใหม่อย่างปัจจุบัน) อาคารที่ประทับดังกล่าว ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านป่องนัก ซึ่งเป็นคำเมือง โดยคำว่า ป่อง หมายถึง หน้าต่าง และ นัก หมายถึง มาก เนื่องจากอาคารแห่งนี้มีช่องหน้าต่างกว่า 469 ช่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.