ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงฉายที่โรงทหาร จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2469 คราวเสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2469 (หรือ 2470 เมื่อนับการขึ้นศักราชใหม่อย่างปัจจุบัน) 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.