เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 3 ชั้น (บรรเลง)

More Information

49 a : ชื่อชุด 
บทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี ฯ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 3 ชั้น (บรรเลง) 
300 a : รายละเอียดวัสดุ 
12.49 นาที : เสียง (บรรเลง). 
520 a : สาระสังเขป 
เพลงคลื่นกระทบฝั่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 3 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองค์พระราชนิพนธ์ปรับจากเพลงคลื่นกระทบฝั่งเดิมที่เป็นจังหวะ 2 ชั้น สื่อความหมายเหมือนเสียงคลื่นที่กระทบฝั่ง ให้เป็นจังหวะ 3 ชั้น โดยทรงแทรกลูกล้อลูกขัดเป็นลักษณะคลื่นต่างๆ จึงทำให้เกิดท่วงทำนองตื่นเต้น เร้าอารมณ์ ชวนให้ผู้ฟังสนุกสนาน เพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้ ใช้เป็นเพลงโหมโรงประเภทเสภา เมื่อ พ.ศ. 2474 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
650 a : หัวเรื่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy