ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟสวนจิตรลดาไปยังสะพานพระราม 6 หลังจากทั้งสองประทับพลับพลายก ณ บริเวณกลางสะพานแล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินกราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างสะพาน มีพระราชทานดำรัสตอบ เมื่อถึงเวลา 16.16 น. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มเปิดผ้าคลุมป้ายสะพานออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469 (หรือ 2470 เมื่อนับการขึ้นศักราชใหม่อย่างปัจจุบัน) 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.