ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟสวนจิตรลดาไปยังสะพานพระราม 6 หลังจากทั้งสองประทับพลับพลายก ณ บริเวณกลางสะพานแล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินกราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างสะพาน มีพระราชทานดำรัสตอบ เมื่อถึงเวลา 16.16 น. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มเปิดผ้าคลุมป้ายสะพานออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469 (หรือ 2470 เมื่อนับการขึ้นศักราชใหม่อย่างปัจจุบัน) 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy