ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ในพิธีโสกันต์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2470 (หรือ 2471 เมื่อนับการขึ้นศักราชใหม่อย่างปัจจุบัน) ในครั้งนั้น โปรดฯ ให้จัดพิธีเกศากันต์แก่ หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์ หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ และหม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล ไปในคราวเดียวกัน 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.