ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ในพิธีโสกันต์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2470 (หรือ 2471 เมื่อนับการขึ้นศักราชใหม่อย่างปัจจุบัน) ในครั้งนั้น โปรดฯ ให้จัดพิธีเกศากันต์แก่ หม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัตน์ หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ และหม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล ไปในคราวเดียวกัน 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy