พระบรมราชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระพุทธศักราช 2468

ภาพพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยสังเขป ตามด้วยรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การจากรึกพระสุพรรณบัติ และดวงพระชะตา การตั้งพระราชพิธีเสกน้ำมุรธาภิเษก การตั้งน้ำวงด้าย รายละเอียดวันพระราชพิธีหลัก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 (หรือ 2469 เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) โดยมีการกล่าวถึง เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องศัสตราวุธ การเสด็จออกขุนนาง การสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี การเฉลิมพระราชมณเทียร การเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท การเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค และ ทางชลมารค โดยทุกขั้นตอนมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Published Date : Sep 16, 2022
Publisher : โรงพิมพ์กรุงเทพฯเดลิเมล์
Page : 171 หน้า
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
พระบรมราชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระพุทธศักราช 2468 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์กรุงเทพฯเดลิเมล์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2468 
300 a : จำนวนหน้า 
171 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
ภาพพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยสังเขป ตามด้วยรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การจากรึกพระสุพรรณบัติ และดวงพระชะตา การตั้งพระราชพิธีเสกน้ำมุรธาภิเษก การตั้งน้ำวงด้าย รายละเอียดวันพระราชพิธีหลัก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 (หรือ 2469 เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) โดยมีการกล่าวถึง เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องศัสตราวุธ การเสด็จออกขุนนาง การสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี การเฉลิมพระราชมณเทียร การเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท การเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค และ ทางชลมารค โดยทุกขั้นตอนมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy