พระบรมราชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระพุทธศักราช 2468

ภาพพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยสังเขป ตามด้วยรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การจากรึกพระสุพรรณบัติ และดวงพระชะตา การตั้งพระราชพิธีเสกน้ำมุรธาภิเษก การตั้งน้ำวงด้าย รายละเอียดวันพระราชพิธีหลัก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 (หรือ 2469 เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) โดยมีการกล่าวถึง เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องศัสตราวุธ การเสด็จออกขุนนาง การสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี การเฉลิมพระราชมณเทียร การเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท การเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค และ ทางชลมารค โดยทุกขั้นตอนมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Published Date : Sep 16, 2022
Publisher : โรงพิมพ์กรุงเทพฯเดลิเมล์
Page : 171 หน้า
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
พระบรมราชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระพุทธศักราช 2468 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์กรุงเทพฯเดลิเมล์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2468 
300 a : จำนวนหน้า 
171 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
ภาพพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยสังเขป ตามด้วยรายละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ การจากรึกพระสุพรรณบัติ และดวงพระชะตา การตั้งพระราชพิธีเสกน้ำมุรธาภิเษก การตั้งน้ำวงด้าย รายละเอียดวันพระราชพิธีหลัก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 (หรือ 2469 เมื่อนับอย่างปัจจุบัน) โดยมีการกล่าวถึง เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องศัสตราวุธ การเสด็จออกขุนนาง การสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี การเฉลิมพระราชมณเทียร การเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท การเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค และ ทางชลมารค โดยทุกขั้นตอนมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยาย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.