พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย (พ.ศ. 2477) KING RAMA VII OF SIAMS OFFICIAL VISIT TO CZECHOSLOVAKIA IN 1934

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ ฯ เยือนประเทศในแถบยุโรปอย่างเป็นทางการระหว่าง พ.ศ. 2476-2477 พระองค์นับเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกในระบบประชาธิปไตยที่เสด็จ ฯ เยือนประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ และประเทศเชกโกสโลวาเกีย เป็นอีกหนึ่งประเทศในหมายกำหนดการเสด็จ ฯ โดยได้เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องแก้ว การประกอบรถยนต์ และการผลิตโบกี้รถไฟ

Published Date : Aug 19, 2021
Publisher : -
Page : 65 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

020 a : ISBN 
9744491787 
050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย (พ.ศ. 2477) KING RAMA VII OF SIAMS OFFICIAL VISIT TO CZECHOSLOVAKIA IN 1934 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2547 
300 a : จำนวนหน้า 
65 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ ฯ เยือนประเทศในแถบยุโรปอย่างเป็นทางการระหว่าง พ.ศ. 2476-2477 พระองค์นับเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกในระบบประชาธิปไตยที่เสด็จ ฯ เยือนประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ และประเทศเชกโกสโลวาเกีย เป็นอีกหนึ่งประเทศในหมายกำหนดการเสด็จ ฯ โดยได้เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องแก้ว การประกอบรถยนต์ และการผลิตโบกี้รถไฟ 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy