พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย (พ.ศ. 2477) KING RAMA VII OF SIAMS OFFICIAL VISIT TO CZECHOSLOVAKIA IN 1934

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯเยือนประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2476-2477 ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกในระบบประชาธิปไตยที่เสด็จฯเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจาการเสด็จฯในครั้งนี้พระองค์ได้สละราชสมบัติและประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ จนเสด็จสวรรคต

Published Date : Aug 19, 2021
Publisher : -
Page : 65 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

020 a : ISBN 
9744491787 
050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย (พ.ศ. 2477) KING RAMA VII OF SIAMS OFFICIAL VISIT TO CZECHOSLOVAKIA IN 1934 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2547 
300 a : จำนวนหน้า 
65 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามเมื่อ พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯเยือนประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2476-2477 ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกในระบบประชาธิปไตยที่เสด็จฯเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจาการเสด็จฯในครั้งนี้พระองค์ได้สละราชสมบัติและประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ จนเสด็จสวรรคต 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy