จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินเมืองฉะเชิงเทรา

เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองเรื่องได้แก่ การเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) และสายเหนือ (ตั้งแต่นครสวรรค์ถึงพิษณุโลก) รายงานการสร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ร.ศ. 124 หรือ พ.ศ. 2448 และการเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองฉะเชิงเทราของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเปิดเส้นทางรถไฟ เมื่อราว ร.ศ. 126 หรือ พ.ศ. 2450

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : โรงพิมพ์พระจันทร์
Page : 43 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินเมืองฉะเชิงเทรา 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์พระจันทร์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2476 
300 a : จำนวนหน้า 
43 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองเรื่องได้แก่ การเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) และสายเหนือ (ตั้งแต่นครสวรรค์ถึงพิษณุโลก) รายงานการสร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ร.ศ. 124 หรือ พ.ศ. 2448 และการเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองฉะเชิงเทราของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเปิดเส้นทางรถไฟ เมื่อราว ร.ศ. 126 หรือ พ.ศ. 2450 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.