จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินเมืองฉะเชิงเทรา

เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองเรื่องได้แก่ การเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) และสายเหนือ (ตั้งแต่นครสวรรค์ถึงพิษณุโลก) รายงานการสร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ร.ศ. 124 หรือ พ.ศ. 2448 และการเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองฉะเชิงเทราของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเปิดเส้นทางรถไฟ เมื่อราว ร.ศ. 126 หรือ พ.ศ. 2450

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : โรงพิมพ์พระจันทร์
Page : 43 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และเสด็จพระราชดำเนินเมืองฉะเชิงเทรา 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์พระจันทร์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2476 
300 a : จำนวนหน้า 
43 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองเรื่องได้แก่ การเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) และสายเหนือ (ตั้งแต่นครสวรรค์ถึงพิษณุโลก) รายงานการสร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ร.ศ. 124 หรือ พ.ศ. 2448 และการเสด็จพระราชดำเนินยังเมืองฉะเชิงเทราของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเปิดเส้นทางรถไฟ เมื่อราว ร.ศ. 126 หรือ พ.ศ. 2450 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy