เสด็จ ฯ เยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเเคนาดา

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
เสด็จ ฯ เยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเเคนาดา 
260 b : สำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่ผลิต 
2557 
300 c : รายละเอียดวัสดุ 
(3 นาที): เสียง, สี 
520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ได้เสด็จฯพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เมื่อ พ.ศ. 2474 นอกเหนือจากการผ่าตัดพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาแล้ว พระองค์ยังมีพระราชประสงค์ในการเจริญสัมพันธไมตรีด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์จากสยามพระองค์แรกที่เสด็จฯเยือนกับดินแดนทั้ง 3 อย่างเป็นทางการ 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
651 a : หัวเรื่อง 
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา. 
651 a : หัวเรื่อง 
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- แคนาดา. 
651 a : หัวเรื่อง 
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น. 
856 x : Youtube Url code 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy