เรียงความเรื่องการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างไรบ้าง

รวมเรียงความที่ชนะรางวัลที่ 1 โดย นายสอาด หงษ์ยนต์ และรางวัลชมเชยสองรางวัล โดย นายเลื่อน ไขแสง และนายธระ สุขวัจน์ จากการประกวดภายใต้เงินทุนสนับสนุนของ สมเด็จพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประจำปี พ.ศ. 2469 ในหัวข้อ การเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างไรบ้าง ซึ่งเรียงความทั้งสามเรื่องนี้จะได้รับการตีพิมพ์เพื่อแจกแก่ประชาชนผู้มาถวายพระราชสักการะพระบรมรูปทรงม้า ในอภิลักขิตสมัยค้ลายวันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ต่อไป

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : โรงพิมพ์อักษรนิติ
Page : 27 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เรียงความเรื่องการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างไรบ้าง 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์อักษรนิติ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2469 
300 a : จำนวนหน้า 
27 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รวมเรียงความที่ชนะรางวัลที่ 1 โดย นายสอาด หงษ์ยนต์ และรางวัลชมเชยสองรางวัล โดย นายเลื่อน ไขแสง และนายธระ สุขวัจน์ จากการประกวดภายใต้เงินทุนสนับสนุนของ สมเด็จพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประจำปี พ.ศ. 2469 ในหัวข้อ การเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างไรบ้าง ซึ่งเรียงความทั้งสามเรื่องนี้จะได้รับการตีพิมพ์เพื่อแจกแก่ประชาชนผู้มาถวายพระราชสักการะพระบรมรูปทรงม้า ในอภิลักขิตสมัยค้ลายวันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2469 ต่อไป 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.