ที่ระลึกกรมอากาศยาน พ.ศ. 2470

ประวัติศาสตร์การบิน อากาศยาน และกองทัพอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงรายละเอียดผลงานต่างๆ ของหน่วยงาน ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย เนื้อหาต้นเล่มได้เพิ่มพระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงรับพระยศจอมพลทหารบก ทหารเรือ เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2468

Published Date : Aug 07, 2022
Publisher : โรงพิมพ์กรุงเทพฯเดลิเมล์
Page : 339 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
ที่ระลึกกรมอากาศยาน พ.ศ. 2470 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
พระนคร 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์กรุงเทพฯเดลิเมล์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2470 
300 a : จำนวนหน้า 
339 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ประวัติศาสตร์การบิน อากาศยาน และกองทัพอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงรายละเอียดผลงานต่างๆ ของหน่วยงาน ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย เนื้อหาต้นเล่มได้เพิ่มพระราชดำรัสตอบของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงรับพระยศจอมพลทหารบก ทหารเรือ เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2468 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy