กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน.

ข้อมูลพระราชประวัติทุกช่วงพระชนม์ชีพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาล้วนมาจากคำบอกเล่าของพระญาติ และข้าราชบริพารซึ่งเป็นข้อมูลส่วนพระองค์ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน แบ่งเป็นทั้งหมด 17 บท ภาคผนวกมีรายนามพระญาติ และข้าราชบริพารที่ให้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย.

Published Date : Aug 31, 2021
Publisher : -
Page : 518 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน. 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2560. 
300 a : จำนวนหน้า 
518 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ข้อมูลพระราชประวัติทุกช่วงพระชนม์ชีพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อหาล้วนมาจากคำบอกเล่าของพระญาติ และข้าราชบริพารซึ่งเป็นข้อมูลส่วนพระองค์ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน แบ่งเป็นทั้งหมด 17 บท ภาคผนวกมีรายนามพระญาติ และข้าราชบริพารที่ให้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.