กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน.

รายละเอียดพระราชประวัติ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แบ่งตามช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของพระชนม์ชีพจากคำบอกเล่าของพระญาติ และข้าราชบริพารซึ่งเป็นข้อมูลส่วนพระองค์ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ทั้งหมด 17 ช่วง

Published Date : Aug 31, 2021
Publisher : -
Page : 518 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน. 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2560. 
300 a : จำนวนหน้า 
518 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รายละเอียดพระราชประวัติ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แบ่งตามช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของพระชนม์ชีพจากคำบอกเล่าของพระญาติ และข้าราชบริพารซึ่งเป็นข้อมูลส่วนพระองค์ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ทั้งหมด 17 ช่วง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy