พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือรวบรวมการดำเนินงานตลอดเวลากว่า 20 ปี ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานในสังกัดของสถาบันพระปกเกล้า นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2545 ที่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิยม ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แก่สาธารณชน ผ่านนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน รวมถึงกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ

Published Date : Feb 14, 2024
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Page : -
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2566 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือรวบรวมการดำเนินงานตลอดเวลากว่า 20 ปี ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานในสังกัดของสถาบันพระปกเกล้า นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2545 ที่ได้เปิดให้บริการ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิยม ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี แก่สาธารณชน ผ่านนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน รวมถึงกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy