เพลงราตรีประดับดาว เถา (บรรเลง)

More Information

49 a : ชื่อชุด 
บทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี ฯ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เพลงราตรีประดับดาว เถา (บรรเลง) 
300 a : รายละเอียดวัสดุ 
9.45 นาที : เสียง (บรรเลง). 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
650 a : หัวเรื่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.