เพลงราตรีประดับดาว เถา (บรรเลง)

More Information

49 a : ชื่อชุด 
บทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี ฯ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เพลงราตรีประดับดาว เถา (บรรเลง) 
300 a : รายละเอียดวัสดุ 
9.45 นาที : เสียง (บรรเลง). 
520 a : สาระสังเขป 
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สันนิษฐานว่าด้วยทรงพอพระราชหฤทัยในเพลงแขกมอญบางขุนพรหม ซึ่งนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต จึงทรงนำมาขยายเป็นจังหวะ 3 ชั้น และย่อเป็นจังหวะ 2 ชั้น รวมถึงได้พระราชนิพนธ์เนื้อร้องใหม่อีกด้วย 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
650 a : หัวเรื่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy