หอพระสมุดสำหรับพระนคร

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
หอพระสมุดสำหรับพระนคร 
260 b : สำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่ผลิต 
2557 
300 c : รายละเอียดวัสดุ 
(3 นาที): เสียง, สี 
520 a : สาระสังเขป 
สยามมีห้องสมุดสำหรับให้บริการประชาชนตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ "หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร" ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาฯให้แยกหนังสือ และเอกสารจากหอพระสมุดวชิรญาณเพิ่มเป็น หอพระสมุดวชิราวุธ ต่อมาหอพระสมุดวชิรญาณได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หอสมุดแห่งชาติ" ดังเช่นปัจจุบัน 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
856 x : Youtube Url code 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy