หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543

หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 107 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2543 และเปิดตัวโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถาบันพระปกเกล้า เนื้อหาในเล่มจึงมีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในเรื่องส่วนพระองค์ ได้แก่ เรื่องหัวหินและวังไกลกังวลในสมัยรัชกาลที่ 7 และเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของพระองค์ ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษย์ชนสร้างสันติสุขหรือสลายสังคม

Published Date : Aug 11, 2022
Publisher : สถาบันพระปกเกล้า
Page : 72 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
นนทบุรี. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2543. 
300 a : จำนวนหน้า 
72 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 107 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2543 และเปิดตัวโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถาบันพระปกเกล้า เนื้อหาในเล่มจึงมีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในเรื่องส่วนพระองค์ ได้แก่ เรื่องหัวหินและวังไกลกังวลในสมัยรัชกาลที่ 7 และเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของพระองค์ ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษย์ชนสร้างสันติสุขหรือสลายสังคม 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.