หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543

หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 107 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2543 และเปิดตัวโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถาบันพระปกเกล้า เนื้อหาในเล่มจึงมีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในเรื่องส่วนพระองค์ ได้แก่ เรื่องหัวหินและวังไกลกังวลในสมัยรัชกาลที่ 7 และเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของพระองค์ ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษย์ชนสร้างสันติสุขหรือสลายสังคม

Published Date : Aug 11, 2022
Publisher : สถาบันพระปกเกล้า
Page : 72 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
นนทบุรี 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2543 
300 a : จำนวนหน้า 
72 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบ 107 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2543 และเปิดตัวโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสถาบันพระปกเกล้า เนื้อหาในเล่มจึงมีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในเรื่องส่วนพระองค์ ได้แก่ เรื่องหัวหินและวังไกลกังวลในสมัยรัชกาลที่ 7 และเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยของพระองค์ ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษย์ชนสร้างสันติสุขหรือสลายสังคม 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy