จดหมายเหตุศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

การบันทึกและรวบรวม ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นับตั้งแต่เจตนารมณ์ การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยให้เป็นแนวทางเพื่อการออกแบบ การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์ และการจัดทำเนื้อหานิทรรศการ
ของศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ที่มีเนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบัน

Published Date : Jan 10, 2024
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Page : -
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
จดหมายเหตุศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2566 
520 a : สาระสังเขป 
การบันทึกและรวบรวม ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่เจตนารมณ์ การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยให้เป็นแนวทางเพื่อการออกแบบ การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์ และการจัดทำเนื้อหานิทรรศการ ของศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ที่มีเนื้อหาครอบคลุมพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบัน 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy