เพลงราตรีประดับดาว (Night Bedecked With Star I)

More Information

49 a : ชื่อชุด 
The Traditional Music Of Siam 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เพลงราตรีประดับดาว (Night Bedecked With Star I) 
300 a : รายละเอียดวัสดุ 
9.30 นาที : เสียง (บรรเลง). 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 
650 a : หัวเรื่อง 
700 a : รายการเพิ่มผู้แต่ง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.