สมุดภาพเสด็จมณฑลพายัพ

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรยังมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อ พ.ศ. 2469 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงใช้เวลากว่าเดือนในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั้นๆ เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวได้รับการจดบันทึกเป็นเอกสารชั้นต้นหลากหลายประเภท เช่น จดหมายเหตุ ภาพยนตร์ และภาพถ่าย หนังสิอเล่มนี่เป็นการรวบรวมภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว

Published Date : Sep 06, 2021
Publisher : -
Page : 401 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สมุดภาพเสด็จมณฑลพายัพ 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2561. 
300 a : จำนวนหน้า 
401 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรยังมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อ พ.ศ. 2469 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงใช้เวลากว่าเดือนในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั้นๆ เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวได้รับการจดบันทึกเป็นเอกสารชั้นต้นหลากหลายประเภท เช่น จดหมายเหตุ ภาพยนตร์ และภาพถ่าย หนังสิอเล่มนี่เป็นการรวบรวมภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.