สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469 / สถาบันพระปกเกล้า และจังหวัดเชียงใหม่

สมุดภาพประกอบคำอธิบายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพจากการรวบรวมภาพถ่ายต้นฉบับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนครเชียงใหม่และนครลำพูนซึ่งหาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการ นับเป็นโอกาสได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงกิจการต่าง ๆ ของราษฎร เพื่อนำมาประกอบพระราชดำริที่จะทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองต่อไป การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ

Published Date : Sep 06, 2021
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Page : 401 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469 / สถาบันพระปกเกล้า และจังหวัดเชียงใหม่ 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2561. 
300 a : จำนวนหน้า 
401 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
สมุดภาพประกอบคำอธิบายการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพจากการรวบรวมภาพถ่ายต้นฉบับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนครเชียงใหม่และนครลำพูนซึ่งหาชมได้ยากแล้วในปัจจุบัน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการ นับเป็นโอกาสได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงกิจการต่าง ๆ ของราษฎร เพื่อนำมาประกอบพระราชดำริที่จะทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองต่อไป การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy