สมุดภาพเสด็จมณฑลพายัพ

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรยังมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อ พ.ศ. 2469 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงใช้เวลากว่าเดือนในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั้นๆ เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวได้รับการจดบันทึกเป็นเอกสารชั้นต้นหลากหลายประเภท เช่น จดหมายเหตุ ภาพยนตร์ และภาพถ่าย หนังสิอเล่มนี่เป็นการรวบรวมภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว

Published Date : Sep 06, 2021
Publisher : -
Page : 401 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สมุดภาพเสด็จมณฑลพายัพ 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2561. 
300 a : จำนวนหน้า 
401 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรยังมณฑลฝ่ายเหนือเมื่อ พ.ศ. 2469 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงใช้เวลากว่าเดือนในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่นั้นๆ เหตุการณ์สำคัญดังกล่าวได้รับการจดบันทึกเป็นเอกสารชั้นต้นหลากหลายประเภท เช่น จดหมายเหตุ ภาพยนตร์ และภาพถ่าย หนังสิอเล่มนี่เป็นการรวบรวมภาพถ่ายที่ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy