ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
ภาพร่างสะพานพระพุทธยอดฟ้า ออกแบบโดย บริษัทดอร์แมน ลอง จำกัด (Dorman, Long & Co., LTD.,) ซึ่งรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้วางโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ในวาระการสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ปี พ.ศ. 2475 โดยนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกแล้ว สะพานยังทำให้การคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีสะดวกยิ่งขึ้น 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.