รายละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช 2468 หรือ พุทธศักราช 2469 เมื่อนับอย่างปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม ของปีดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเตรียมพระราชพิธี ช่วงที่ 2 วันพระราชพิธี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2468 และ ช่วงที่ 3 พระราชพิธีภาคปลายซึ่งมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทั้งทางสถลมารคหรือทางบก และทางชลมารคหรือทางน้ำ

Published Date : Aug 19, 2021
Publisher : -
Page : 209 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

020 a : ISBN 
9789744498120 
050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
รายละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑียร 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2558 
300 a : จำนวนหน้า 
209 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช 2468 หรือ พุทธศักราช 2469 เมื่อนับอย่างปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมีนาคม ของปีดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การเตรียมพระราชพิธี ช่วงที่ 2 วันพระราชพิธี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2468 และ ช่วงที่ 3 พระราชพิธีภาคปลายซึ่งมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทั้งทางสถลมารคหรือทางบก และทางชลมารคหรือทางน้ำ 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy