รัตนราชนารีคู่บารมีพระปกเกล้า

รายละเอียดพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ประกอบนิทรรศการถาวรที่จัดแสดง ณ ชั้นที่ 1 อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงเนื้อหา เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ควบคู่กับแบบจำลองสื่อผสมต่างๆ

Published Date : Aug 18, 2021
Publisher : -
Page : 104 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
รัตนราชนารีคู่บารมีพระปกเกล้า 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2550 
300 a : จำนวนหน้า 
104 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รายละเอียดพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ประกอบนิทรรศการถาวรที่จัดแสดง ณ ชั้นที่ 1 อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงเนื้อหา เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ควบคู่กับแบบจำลองสื่อผสมต่างๆ 
600 a : หัวเรื่อง 
รำไพพรรณีพระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-2527. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy