ภาพถ่ายเก่า

More Information

520 a : สาระสังเขป 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจการก่อสร้างสะพานพระราม 6 สะพานนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มก่อสร้างช่วงธันวาคม ปี 2465 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเชื่อมเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกัน นอกจากเป็นเส้นทางสัญจรสำหรับรถไฟแล้ว ยังสามารถใช้รถยนต์ และการเดินเท้าสัญจรได้อีกด้วย สะพานดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เอสเอตาบลิสม้อง ไดย์ เดย์ ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบถัก (Warren type) อนึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงการสัญจรผ่านสะพานด้วยรถไฟ และทางเดินเท้า เนื่องจากใช้สะพานพระราม 7 สำหรับการสัญจรด้วยรถยนต์แทน 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.