BOOKS
ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง = Temples and eleph..
โบสถ์คริสต์ในประเทศไทย / ปติสร เพ็ญสุต
เสียงของความเปลี่ยนแปลง : ภาพสะท้อนของการเมือง สัง..
การเมืองทัศนา :ว่าด้วยการเมือง อำนาจ ศิลปะ และการม..
บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม = Poststruc Tu..
ว่าด้วยความคิดทางการเมืองของฌาคส์ ร็องซีแยร์ = The..
การยึดมั่นในอาชีพการเมือง = Politics as a vacation..
-
ว่าด้วยศิลปะและชีวิต = On art and life / จอห์น รัส..
บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมซี = A ..
อันโตนิโอ กรัมชี่ กับการจัดวางความคิดทางการเมือง :..
การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำน..
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2554 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 1
ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 7 / 2553 ชุดที่ 2
Collections
รูปพื้นชั้นล่าง (วังศุโขทัย)
รูปด้านหน้า (วังศุโขทัย)
กระเป๋าประดับตราพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. สำหรับใส่อุปกร..
กระเป๋าประดับตราพระปรมาภิไธย ป.ป.ร. สำหรับใส่อุปกร..
หนังสือสัมปรายิกัตกะประโยชน์ ๔ ประการ
ชุดเครื่องเสวย มีดอาหารว่าง
แบบร่างป้ายอักษรพระปรมาภิไธย ปปร. ถวายพระวิมาดาเธอ..
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบเล็ก )
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบกลาง)
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วแชมเปญ )
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วก้านยาวใบใหญ่)
ชุดเครื่องแก้วเสวย ( แก้วน้ำดื่ม )
Articles
การพระราชทานและการฉลองรัฐธรรมนูญสมัยแรก
สรุปการบรรยายพิเศษ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู..
สรุปการบรรยายพิเศษ : นาฏยศิลป์แผ่นดินพระปกเกล้า
สรุปเสวนาวิชาการ : นาฏกรรมมหรสพสมโภชในงานฉลองรัฐธร..
สรุปสัมมนาวิชาการ : สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกา..
เสื่อสมเด็จฯ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมชาวบ้าน ณ สวนบ้า..
นิทรรศการหมุนเวียนจากสยามสู่แคนาดา 1931
“กบฏบวรเดช” ความขัดแย้งเบื้องแรกหลังการปฏิวัติสยา..
เล่าเรื่องอาคารจากห้างฝรั่ง สู่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเ..
กำเนิดภาพยนตร์ : สื่อบันเทิงและบันทึกสยามสมัยรัชกา..
รู้จักสตรีนักเขียนในยุครัชกาลที่ 7 : ดอกไม้สด
ICOM’s International Museum Day วันพิพิธภัณฑ์สากล..
KPI's Publication
บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา สห..
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
จดหมายเหตุศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ..
วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่..
สยาม-อาทิตย์อุทัยในนามประชาธิปก
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชส..
สมุดภาพ รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 246..
กุลสตรีศรีสยาม สง่างามทุกกาลสถาน.
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ประเทศเชคโ..
รายละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระราชมณเฑี..
รัตนราชนารีคู่บารมีพระปกเกล้า
Old Books
พระบรมราชฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธ..
พระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 247..
จดหมายเหตุรายวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประ..
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-..
จดหมายเหตุเรื่องเปิดรถไฟสายตะวันออกและสายเหนือ และ..
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 และกฎกระทรวง..
ข่าวภาพไทย ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 2484
สัมปรายิกัตถะประโยชน์ 4 ประการ หนังสือสอนพระพุทธศา..
ประชุมกาพย์เห่เรือ
พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พร..
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรื..
ประกาศพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด พ.ศ. 2470
MULTIMEDIA
เพลงราตรีประดับดาว (Night Bedecked With Star I)
เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง 3 ชั้น (บรรเลง)
เพลงเขมรละออองค์ เถา
เพลงราตรีประดับดาว เถา (ขับร้อง)
เพลงราตรีประดับดาว เถา (บรรเลง)
เสด็จ ฯ เยือนญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและเเคนาดา
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
หอพระสมุดสำหรับพระนคร
เสด็จฯ มณฑลปัตตานี 2471
เสด็จฯเลียบมณฑลภูเก็ต จังหวัดตรัง
เสด็จฯ เลียบมณฑลภูเก็ต
ทรงปรับเปลี่ยนพระราชพิธีให้เข้ากับยุคสมัย
EVENTS

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy