เลาะวัง :บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญ /จุลลดา ภักดีภูมินทร์.

นำเสนอบทความต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ อาทิ เรื่อง “พระพงศ์นรินทร์” ที่ได้ประทับอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบรมราชชนก ในพระอุโบสถก่อนที่จะหายไป รวมทั้งเรื่องราวและบุคคลที่เกี่ยวข้องในแผ่นดินแห่งราชวงศ์จักรี อาทิ เรื่อง “เจ้าสามกรม” “กวีในรัชกาลที่ ๒” “เจ้าพระยาพระคลัง” “เงินถุงแดงของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” “เสด็จขึ้นพระแท่นออกขุนนาง” “นาและข้าวในสมัยรัชกาลที่ ๓” “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” “นายภู่และนายสิงห์” “ข้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๓” “มหาดเล็กในรัชกาลที่ ๓” “ขุนพลแก้วแห่งแผ่นดินที่ ๓” “เจ้าพระยายมราช” “เจ้าศรีพรหมา” ​ “เจ้าหญิงแสนหวี” “มะเมียะ” รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในราชินิกูล คือเรื่อง “ราชินิกูล ณ บางช้าง” “ราชินิกูล บุนนาค” เป็นต้น.

Call No. : DS568.3 .ศ45 2565
Publisher : แสงดาว
Published Date :
Page : 768 หน้า : ภาพประกอบ.
Rating :
Barcode Item Type Status Reservation/Shelf
PB004231 book On Shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786163885562 
050 a : เลขหมู่ 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
เลาะวัง :บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญ /จุลลดา ภักดีภูมินทร์. 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
แสงดาว 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2565 
300 a : จำนวนหน้า 
768 หน้า : ภาพประกอบ. 
520 a : สาระสังเขป 
นำเสนอบทความต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ อาทิ เรื่อง “พระพงศ์นรินทร์” ที่ได้ประทับอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระบรมราชชนก ในพระอุโบสถก่อนที่จะหายไป รวมทั้งเรื่องราวและบุคคลที่เกี่ยวข้องในแผ่นดินแห่งราชวงศ์จักรี อาทิ เรื่อง “เจ้าสามกรม” “กวีในรัชกาลที่ ๒” “เจ้าพระยาพระคลัง” “เงินถุงแดงของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” “เสด็จขึ้นพระแท่นออกขุนนาง” “นาและข้าวในสมัยรัชกาลที่ ๓” “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” “นายภู่และนายสิงห์” “ข้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๓” “มหาดเล็กในรัชกาลที่ ๓” “ขุนพลแก้วแห่งแผ่นดินที่ ๓” “เจ้าพระยายมราช” “เจ้าศรีพรหมา” ​ “เจ้าหญิงแสนหวี” “มะเมียะ” รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในราชินิกูล คือเรื่อง “ราชินิกูล ณ บางช้าง” “ราชินิกูล บุนนาค” เป็นต้น. 
651 a : หัวเรื่อง 
ไทย-- ราชสำนักและข้าราชสำนัก. 
651 x : หัวเรื่อง 
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.