การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

หนังสือเล่มนี้เกิดจากความพยายามเรียบเรียงประวัติศาสตร์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476 ของสยามอย่างครอบคลุมที่สุด นอกจากเป็นการเลือกตั้งระดับชาติครั้งแรกของประเทศแล้วการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งเพียงหนเดียวเท่านั้นที่ใช้วิธีการลงคะแนนทางอ้อม เป็นการเลือกตั้งซึ่งดำเนินไประหว่างที่กำลังมีสงครามกลางเมืองขนาดย่อม เป็นการเลือกตั้งที่กินเวลานานแรมเดือนรวมถึงเป็นการเลือกตั้งที่ให้สิทธิออกเสียงแก่คนถ้วนหน้า ไม้เว้นกระทั่งสตรีและผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ขณะเดียวกันการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476 ยังส่งผลลึกซึ้งในทางการเมืองการปกครอง เพราะก่อให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้น อีกทั้งเป็นเวทีเปิดที่ผู้คนนับไม่ถ้วนใช้เคลื่อนไหว ณ ช่วงรอยต่อระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ จึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมสยามเข้มข้นไม่แพ้ หรืออาจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียด้วยซ้ำ

Call No. : JQ1749.ก5 .ภ74 2566
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Published Date :
Page : ก-ฒ, 256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
Rating :
Barcode Item Type Status Reservation/Shelf
PB004506 book On Shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164763470 
050 a : เลขหมู่ 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยาม : ปฐมบทประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2566 
300 a : จำนวนหน้า 
ก-ฒ, 256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือเล่มนี้เกิดจากความพยายามเรียบเรียงประวัติศาสตร์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476 ของสยามอย่างครอบคลุมที่สุด นอกจากเป็นการเลือกตั้งระดับชาติครั้งแรกของประเทศแล้วการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งเพียงหนเดียวเท่านั้นที่ใช้วิธีการลงคะแนนทางอ้อม เป็นการเลือกตั้งซึ่งดำเนินไประหว่างที่กำลังมีสงครามกลางเมืองขนาดย่อม เป็นการเลือกตั้งที่กินเวลานานแรมเดือนรวมถึงเป็นการเลือกตั้งที่ให้สิทธิออกเสียงแก่คนถ้วนหน้า ไม้เว้นกระทั่งสตรีและผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ขณะเดียวกันการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2476 ยังส่งผลลึกซึ้งในทางการเมืองการปกครอง เพราะก่อให้เกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้น อีกทั้งเป็นเวทีเปิดที่ผู้คนนับไม่ถ้วนใช้เคลื่อนไหว ณ ช่วงรอยต่อระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่ จึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมสยามเข้มข้นไม่แพ้ หรืออาจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียด้วยซ้ำ 
650 a : หัวเรื่อง 
651 a : หัวเรื่อง 
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2476. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy