สมุดภาพรัชกาลที่ 7 H.M. KING PRAJADHIPOK : A PICTORIAL BIOGRAPHY

หนังสือประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับรัชสมัย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เรียงตามลำดับเวลาพร้อมคำอธิบายภาพ โดยนอกเหนือจากการจัดพิมพ์มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านพระบรมฉายาลักษณ์เล่มนี้แล้ว ยังจัดพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการอวดภาพและของหายากในยุครัชกาลที่ 7 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 อีกด้วย

Published Date : Aug 23, 2022
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Page : 173 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สมุดภาพรัชกาลที่ 7 H.M. KING PRAJADHIPOK : A PICTORIAL BIOGRAPHY 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2544 
300 a : จำนวนหน้า 
173 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับรัชสมัย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เรียงตามลำดับเวลาพร้อมคำอธิบายภาพ โดยนอกเหนือจากการจัดพิมพ์มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านพระบรมฉายาลักษณ์เล่มนี้แล้ว ยังจัดพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการอวดภาพและของหายากในยุครัชกาลที่ 7 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 อีกด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy