สมุดภาพรัชกาลที่ 7 H.M. KING PRAJADHIPOK : A PICTORIAL BIOGRAPHY

หนังสือประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับรัชสมัย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เรียงตามลำดับเวลาพร้อมคำอธิบายภาพ โดยนอกเหนือจากการจัดพิมพ์มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านพระบรมฉายาลักษณ์เล่มนี้แล้ว ยังจัดพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการอวดภาพและของหายากในยุครัชกาลที่ 7 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 อีกด้วย

Published Date : Aug 23, 2022
Publisher : -
Page : 173 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สมุดภาพรัชกาลที่ 7 H.M. KING PRAJADHIPOK : A PICTORIAL BIOGRAPHY 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2544 
300 a : จำนวนหน้า 
173 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนเหตุการณ์ หรือสถานที่ที่เกี่ยวกับรัชสมัย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เรียงตามลำดับเวลาพร้อมคำอธิบายภาพ โดยนอกเหนือจากการจัดพิมพ์มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมผ่านพระบรมฉายาลักษณ์เล่มนี้แล้ว ยังจัดพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือประกอบนิทรรศการอวดภาพและของหายากในยุครัชกาลที่ 7 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 อีกด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.