สายสัมพันธ์สองธรรมราชา

หนังสือประกอบนิทรรศการหมุนเวียน สายสัมพันธ์สองธรรมราขา ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2549 นิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงสายสัมพันธ์ทั้งทางสายพระโลหิต และพระราชจริยวัตรระหว่าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนอกเหนือจากนิทรรศการหมุนเวียนแล้ว ยังมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ ได้แก่ การอภิปราย การแสดงดนตรี การบรรยาย และการแสดงปาฐกถา อีกด้วย

Published Date : Aug 13, 2022
Publisher : สถาบันพระปกเกล้า
Page : 116 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สายสัมพันธ์สองธรรมราชา 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2549. 
300 a : จำนวนหน้า 
116 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือประกอบนิทรรศการหมุนเวียน สายสัมพันธ์สองธรรมราขา ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2549 นิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงสายสัมพันธ์ทั้งทางสายพระโลหิต และพระราชจริยวัตรระหว่าง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนอกเหนือจากนิทรรศการหมุนเวียนแล้ว ยังมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ ได้แก่ การอภิปราย การแสดงดนตรี การบรรยาย และการแสดงปาฐกถา อีกด้วย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.