บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สองด้านหลักได้แก่ การคลังซึ่งในเวลานั้นประเทศสยามกำลังประสบปัญหารายจ่ายขาดดุล เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหลังมหาสงคราม หรือสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งอภิรัฐมนตรีสภามีหน้าที่ปรับงบประมาณประเทศให้เข้าสู่สมดุล เช่น การลดรายจ่ายต่างๆ การจัดเก็บภาษี เป็นต้น อีกด้านคือ การปกครอง อภิรัฐมนตรีสภามีหน้าที่ถวายคำปรึกษาการแต่งตั้ง โยกย้าย ปรับโครงสร้างข้าราชการชั้นสูง ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับสมดุลงบประมาณ ตลอดจนการปกครองท้องถิ่นอันนำไปสู่พื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย

Published Date : Aug 11, 2022
Publisher : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
Page : 252 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2548. 
300 a : จำนวนหน้า 
252 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สองด้านหลักได้แก่ การคลังซึ่งในเวลานั้นประเทศสยามกำลังประสบปัญหารายจ่ายขาดดุล เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหลังมหาสงคราม หรือสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งอภิรัฐมนตรีสภามีหน้าที่ปรับงบประมาณประเทศให้เข้าสู่สมดุล เช่น การลดรายจ่ายต่างๆ การจัดเก็บภาษี เป็นต้น อีกด้านคือ การปกครอง อภิรัฐมนตรีสภามีหน้าที่ถวายคำปรึกษาการแต่งตั้ง โยกย้าย ปรับโครงสร้างข้าราชการชั้นสูง ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับสมดุลงบประมาณ ตลอดจนการปกครองท้องถิ่นอันนำไปสู่พื้นฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.