พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471.

รายละเอียดกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลภูเก็ต ตั้งแต่ การเตรียมการเสด็จฯ กำหนดการเสด็จ ค่าใช้จ่าย บันทึกการเสด็จฯถึง ตรัง ระนอง ภูเก็ต พังงา และรายงานราชการมณฑลภูเก็ต

Published Date : Aug 10, 2022
Publisher : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน
Page : 241 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ต พุทธศักราช 2471. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ . 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2543. 
300 a : จำนวนหน้า 
241 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รายละเอียดกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลภูเก็ต ตั้งแต่ การเตรียมการเสด็จฯ กำหนดการเสด็จ ค่าใช้จ่าย บันทึกการเสด็จฯถึง ตรัง ระนอง ภูเก็ต พังงา และรายงานราชการมณฑลภูเก็ต 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.