ข่าวภาพไทย ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 2484

หนังสือพิมพ์รายเดือน 2 ภาษา จัดทำโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้า และวัฒนธรรมของไทยในเวลานั้น แก่ประชาชนไทย และชาวต่างชาติ ผ่านเนื้อหาภายในประเภทต่างๆ ได้แก่ การทหาร สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ การศึกษา เป็นต้น โดยนักเขียนในแต่ละฉบับมีทั้งได้รับการเชิญจากส่วนบรรณาธิการ และบุคคลทั่วไปที่ส่งภาพและเรื่องมายังกองบรรณาธิการพิจารณา ตัวอย่างเนื้อหาในฉบับนี้ ได้แก่ เจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยงิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ข่าวงานวันชาติ 24 มิถุนายน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทูตทหารเยอรมันประจำประเทศไทย ศิลปะแห่งการใช้หมวกของสุภาพสตรี การต้อนรับเครื่องร่อน ข้าวไทย โบราณสถานขอมในจังหวัดลพบุรี เป็นต้น

Published Date : Aug 06, 2022
Publisher : โรงพิมพ์กรมแผนที่
Page : 39 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
ข่าวภาพไทย ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 2484 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์กรมแผนที่ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2484 
300 a : จำนวนหน้า 
39 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือพิมพ์รายเดือน 2 ภาษา จัดทำโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้า และวัฒนธรรมของไทยในเวลานั้น แก่ประชาชนไทย และชาวต่างชาติ ผ่านเนื้อหาภายในประเภทต่างๆ ได้แก่ การทหาร สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ การศึกษา เป็นต้น โดยนักเขียนในแต่ละฉบับมีทั้งได้รับการเชิญจากส่วนบรรณาธิการ และบุคคลทั่วไปที่ส่งภาพและเรื่องมายังกองบรรณาธิการพิจารณา ตัวอย่างเนื้อหาในฉบับนี้ ได้แก่ เจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยงิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ข่าวงานวันชาติ 24 มิถุนายน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทูตทหารเยอรมันประจำประเทศไทย ศิลปะแห่งการใช้หมวกของสุภาพสตรี การต้อนรับเครื่องร่อน ข้าวไทย โบราณสถานขอมในจังหวัดลพบุรี เป็นต้น 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy