ข่าวภาพไทย ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 2484

หนังสือพิมพ์รายเดือน 2 ภาษา จัดทำโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้า และวัฒนธรรมของไทยในเวลานั้น แก่ประชาชนไทย และชาวต่างชาติ ผ่านเนื้อหาภายในประเภทต่างๆ ได้แก่ การทหาร สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ การศึกษา เป็นต้น โดยนักเขียนในแต่ละฉบับมีทั้งได้รับการเชิญจากส่วนบรรณาธิการ และบุคคลทั่วไปที่ส่งภาพและเรื่องมายังกองบรรณาธิการพิจารณา ตัวอย่างเนื้อหาในฉบับนี้ ได้แก่ เจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยงิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ข่าวงานวันชาติ 24 มิถุนายน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทูตทหารเยอรมันประจำประเทศไทย ศิลปะแห่งการใช้หมวกของสุภาพสตรี การต้อนรับเครื่องร่อน ข้าวไทย โบราณสถานขอมในจังหวัดลพบุรี เป็นต้น

Published Date : Aug 06, 2022
Publisher : โรงพิมพ์กรมแผนที่
Page : 39 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
ข่าวภาพไทย ปีที่ 1 เล่ม 2 กรกฎาคม 2484 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์กรมแผนที่ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2484 
300 a : จำนวนหน้า 
39 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
หนังสือพิมพ์รายเดือน 2 ภาษา จัดทำโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้า และวัฒนธรรมของไทยในเวลานั้น แก่ประชาชนไทย และชาวต่างชาติ ผ่านเนื้อหาภายในประเภทต่างๆ ได้แก่ การทหาร สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ การศึกษา เป็นต้น โดยนักเขียนในแต่ละฉบับมีทั้งได้รับการเชิญจากส่วนบรรณาธิการ และบุคคลทั่วไปที่ส่งภาพและเรื่องมายังกองบรรณาธิการพิจารณา ตัวอย่างเนื้อหาในฉบับนี้ ได้แก่ เจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยงิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ข่าวงานวันชาติ 24 มิถุนายน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทูตทหารเยอรมันประจำประเทศไทย ศิลปะแห่งการใช้หมวกของสุภาพสตรี การต้อนรับเครื่องร่อน ข้าวไทย โบราณสถานขอมในจังหวัดลพบุรี เป็นต้น 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.