ประชุมกาพย์เห่เรือ

ตำนานกาพย์เห่เรือ ตลอดจนบทพระนิพนธ์ และบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ของ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

Published Date : Aug 05, 2022
Publisher : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
Page : 84 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
ประชุมกาพย์เห่เรือ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2460 
300 a : จำนวนหน้า 
84 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ตำนานกาพย์เห่เรือ ตลอดจนบทพระนิพนธ์ และบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ของ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy