ประชุมกาพย์เห่เรือ

ตำนานกาพย์เห่เรือ ตลอดจนบทพระนิพนธ์ และบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ของ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

Published Date : Aug 05, 2022
Publisher : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
Page : 84 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
ประชุมกาพย์เห่เรือ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2460 
300 a : จำนวนหน้า 
84 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ตำนานกาพย์เห่เรือ ตลอดจนบทพระนิพนธ์ และบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ของ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.